Agrupación de Asociaciones de Comerciantes de Gipuzkoa

Ongi etorri Dendartean-era, jarraiguzu!

Ekonomia Locala Sustatzeko Kanpainaren Bonoak! 

SORALUZE | BIZIKALE

????Ekonomia Locala Sustatzeko Kanpainaren Bonoak! ????

???? Salmenta Eguna: Martxoaren 7 eta 8a
???? Ordutegia: 9:30etatik 19:30etara
???? Lekua: Soraluzeko Udaleko Enplegu eta Gizarteratze Zentroa (Kale Barren 6)

*????️ Bonoak Eskuragarriak:*

????️ Ordaindu 20€ Merkataritzarako & Zerbitzuetarako eta 30€ gastatu
????️ Ordaindu 10€ Ostalaritzarako eta 15€ gastatu

100 ostalaritzarako
450 merkataritzarako eta zerbitzuetarako

???? Erosketa Baldintzak:
Gehienez 2 bono pertsona bakoitzeko DNIarekin
3 DNIdako bonoak jaso ahal izango dira pertsona bakoitzeko

???? Bonoen Erabilera Malgutasuna:
Motak berean batu ahal izango dira eta erosketa baino gehiago egiteko zatitu ahal izango dira.

???? Parte Hartze Baldintzak:
18 urtetik gorakoak.

???? ¡Bonos de la Campaña para Impulsar la Economía Local!????

???? Fecha de Venta: 7 y 8 de marzo
???? Horario: 9:30 – 19:30
???? Lugar: Centro de Empleo e Inclusión Social del Ayuntamiento de Soraluze (Kale Barren 6)

????️ Bonos Disponibles:

????️ Paga 20€ para Comercio & Servicios y gasta 30€
????️ Paga 10 para Hostelería€ y gasta 15€

100 para Hostelería
450 para Comercio y Servicios

???? Condiciones de Adquisición:
Máximo 2 bonos por persona con DNI
Se pueden recoger bonos correspondientes a 3 DNIs por persona

???? Flexibilidad en el Uso de Bonos:
Acumulables del mismo tipo se podran fraccionables en más de una compra.

???? Requisitos de Participación:
Mayores de 18 años

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Email
ES