Herrien bizigarri direla erakusteko festa egingo dute ostiralean merkatari txikiek

Kalera aterako dira dendak Beterri-Buruntzako bost herritan: Astigarragan, Hernanin, Andoainen, Lasarte-Orian eta Usurbilen. Musika, moda desfileak, txu-txu trenak... izango dira.

Beterri-Buruntzako bost uda­lerrik bat egin zuten atzo Astigarragan eman zuten pren­tsaurrekoan, herri guztie­tan ostiralean egingo den merkataritza txikiaren aldeko festa aurkezteko. Merka­ta­ritza Bulegoarekin bat eginda, elkarlanean aritu dira Asti­garragako Astiko, Hernaniko Berriak, Andoaingo Salkin, Lasarte-Oriako Aterpe eta Usur­bilgo Hurbilago elkarteak; Ur­nietak ez du bat egin, he­rriko elkartea oraintxe an­to­latuta ez dagoelako.

Elkarlana azpimarratu zuen Xabier Urdangarin, As­ti­garragako alkateak, eta he­rri­etako denda txikien «bo­rro­ka» txalotu zuen, «zuen dendengatik, eta baita ere, herriak bizirik mantentzeko. Egun batekin ez dira al­da­tzen ohiturak, mundua. Bai­na elkartu garela ikusita, au­rrera egingo dugu, nolako herriak nahi ditugun gogoeta eginda».

 

Ohiturak aldatzea helburu, etorkizunean herri biziak izateko

Gogoeta egitea da, hain zu­zen, festaren helburua, Mar­ta Zu­lai­ka, Beterriko Merka­ta­ritza Bulego Teknikoko ar­du­ra­du­nak azaldu bezala. «Egoera kezkagarria bizitzen ari dira bertako dendak, jen­deak ohi­turak aldatu di­tue­lako. Hori ikusita, bigarren urtez elkartu dira bost elkarteak». 

Horrela antolatu dute ostiraleko festa, eta horrekin, «helburua da herritarrek eros­ketak bertako dendetan egitea, eta ikus dezatela, zein garrantzitsuak diren dendak, herriak bizirik mantentzeko».

Hori adierazteko, lelo bat erabiliko dute: Nire aukera, Beterri-Buruntza! Egokitu egin­­go dute gero, herriz herri.

 

Beltzetik kolorera

Bigarren urtea da bost uda­le­rrietako elkarteek bat egiten du­tela. Horren aurretik, Be­rriak, Hernaniko Merkatarien eta Ostalarien elkarteak sen­tsi­bilizazio kanpaina berezia egin zuen orain bi urte, Mertxe Jimenez ordezkariaren esa­netan.

«Merkatari talde bat elkar­tera hurbildu zen egoerarekin kezkatuta, eta aurreneko sen­tsibilizazio kanpaina jarri ge­nu­en martxan. Hiru egunez erakusleihoak beltz-beltz izan genituen. Eragina izan zuen he­rritarrengan. Hurrengo egu­netan, berriz, kolorea, ar­gia, ala­itasuna eman genien, eta mezu positiboak zabaldu ge­ni­tuen. Horrela erakutsi nahi izan genuen zein desberdina den herri bat komertzioa duena, eta ez duena; hau da, bi­zirik dagoena, eta hilik da­goena». Beste herrietan erre­pi­katu egin zuten kanpaina le­hengo urtean, eta Hernanin, Berriak elkarteko 100 ko­me­r­tzio kalera atera ziren. «Era­ku­tsi nahi izan genuen zein aukera zabala daukagun herri bakoitzean».

Horixe bera erakutsiko dute ostiralean, herriz herri egingo diren moda desfileetan, mu­sika emanalditan... Dena, festa giroan. 

MERKATARITZA TXIKIAREN ALDEKO FESTA

Irailaren 20an,?Astigarragan

-Txu-txu trena herrian barrena, Pelotari kaleko autobus geltokitik aterata, 17:00etatik 20:00etara.

Irailaren 20an,?Hernanin

10:00-13:30, Komertzioak kalera!

13:30, Berriak egoitzaren inaugurazioa eta Telemar-en 50garren urteurrena.

16:30-20:00, Komertzioak kalera!

16:30-20:00, Merkatariek antolatutako tailer eta jolasak.

18:00, Moda desfilea Plaza Berrin.

18:15, Markus bakarlariaren kontzertua.

19:00, Kolpez Blai, perkusio kale ikuskizuna.

 

https://www.kronika.eus/albisteak/hernani/albistea/2019/09/18/77546/herrien-bizigarri-direla-erakusteko-festa-egingo-dute-ostiralean-merkatari-txikiek/?fbclid=IwAR1Iq-ahKbgB9Pibubv5MNu2E5DWF7qr1Pt3f3nKOVqQmeJUXlDnCAwxRGs